banner
HISTORIA MIASTA
  miasto
strona główna
historia miasta
plan miasta
spis mieszkańców
spis działek
MKNiS
MSWiA
Urząd Miasta Satrina
  kultura
Biblioteka Fabianowska
Instytut Morski
Kolegium
Muzeum Miejskie
RGM
SCKNiS
  turystyka
zabytki
camp "Perła"
hotel "Grand"
szynk "U Alojza"
sport
  HISTORIA
Herb rodowy
de la Satrina
Historyczny herb miasta
z okresu królewskiej dynastii  Konstantynów
Herb miasta do roku 2006
Herb miasta od lipca 2006
Herb rodowy Pierwszego Palatyna Satriny
Paula von Panevnicka
Warwan Wędrowny
pierwszy książę satriński
Konstantyn Wielki
Kardynał od 1408
Król od 1453
kardynał Paul Juan
de la Satrina
komandor Wilhelm Emanuel de la Satrina
Szkic lokacyjny Satriny
(X/XI w.)
Srebrnik z czasów
księcia Barbana II (VIII w.)

   

   Kronika Miejska

Era starożytna
ok. VII wieku p.n.e. powstała pierwsza osada – gród warowny na terenie dzisiejszego miasta założony przez plemię Satrinów.
ok. IV wieku p.n.e. powstaje pierwszy port (w miejscu obecnej przystani)
w II-I wieku p.n.e. mieszkańcy osady dokonują wypraw lądowych i morskich.
w III wieku n.e. docierają do wyspy Gerton, niszczą starożytną cywilizację, nadają wyspie nazwę Polluksa – córka pierwszego księcia Satrińskiego – Warwana Wędrownego
w IV wieku n.e. Satrinowie odkrywają niezamieszkaną wyspę Kastoria i zakładają tam pierwszą osadę.
w V wieku n.e. Satrinowie docierają do Efrytii i zakładają tam osadę Satrinum.
W 756 przyjęcie chrztu przez Barbana II z rąk mnicha Neponusa
W 785 roku umiera ostatni książę z dynastii Satrińskiej Barban III Kastorijski

Era średniowieczna
lata 785-961 – okres t.zw. „wielkiego zamętu Satrińskiego”
961 – władzę nad państwem Satrinów obejmuje kasztelan Satriny Wojwit I znaku Orła, który zostaje lennikiem morlandzkim
993 – na tron wstępuje syn najstarszy syn Wojwita Orlańskiego – Chrobrosław
998-1002 – książę Chrobrosław stawia mury obronne
1005 – buduje port
1009 – zdobywa ponownie wyspę Polluksa
1039 – na tron wstępuje książę Wojwit II Hardy
1044-1057 – wojny z Morburgiem o dominację na Morzu Dreamlandzkim zakończone pokojem w Citrze (Satrina traci Polluksę i uznaje zwierzchność lenną Morburga)
1083 – na tron wstępuje książę Jaromir I Mądry
1089-1091 – wojna o Polluksę; zakończona drugim pokojem w Cintrze (Polluksa w granicach Morlandu – od tej pory niezamieszkana)
1099 – Jaromir Mądry zakłada szkołę dla rycerzy
1107 – książę Jaromir rozszerza szkołę o dział żeglarski i rzemiosł różnych
1112 – powszechny przywilej szkolny dla szlachetnie urodzonych i bogatych mieszczan
1126 – Jaromir Mądry wspomaga wojska Bogusława II na Kastorii po śmierci Władysława II Morburskiego
1131 – zawarcie wieczystego pokoju z Kastorią
1138 – na tron wstępuje Wojwit III Stary
1150 – wielki pożar w mieście
1156 – budowa Katedry w 400 rocznicę chrztu Satrinów
1191 – Wojwit III po raz pierwszy odmawia wyprawy na Gedańczyków
1194 – na tron wstępuje Sławoj Krwawy
1195 – wybór na władcę Morlandu Leszka II – brata Sławoja
1195-1225 – wojna trzydziestoletnia z Gedańczykami
1225 – na mocy rozejmu Satrinę obejmuje we władanie Konrad Henrykowicz
1249 – władzę obejmuje syn Konrada Henrykowicza Henryk Wysoki
1300 – po śmierci bezdzietnego Henryka Wysokiego władzę obejmuje wnuczka Wojwita III Zyta, która rok później poślubia księcia Bogusława Waremskiego
1315 – Bogusław wspiera zbrojnie brata Zbigniewa w walce o tron Kastorii
1331 – potwierdzenie wieczystego pokoju z Kastorią
1337 – na tron wstępuje Zbigniew Bogusławowicz
1360 – drugi wielki pożar w mieście
1361 – bunt w mieście z powodu braku zgody Zbigniewa Bogusławowicza na odbudowę Katedry
1369-70 – bunt miejski pod wodzą kasztelana Samiszy
1378 – budowa kościoła p.w. św. Neponusa przez mieszkańców na obrzeżach Satriny
1380 – na tron wstępuje Andrzej Krzywowierca
1383 – zniszczenie przez księcia Andrzeja kościoła p.w. św. Neponusa
1404 – na tron wstępuje syn księcia Andrzeja – Zbigniew II Przeklęty
1405 – trzeci bunt miejski kasztelana Samiszy – wygnanie Zbigniewa II Przeklętego
1406 – do Satriny wkracza burmistrz Cintry Andrzej VI Heretyk z dynastii Waremów ze Zbigniewem II Przeklętym; biskup Konstantyn nakłada klątwę – w ciągu miesiąca obaj umierają.
1406-1407 – władzę w mieście sprawuje Mykoła syn kasztelana Samiszy
1407 – na tron zostaje wybrany biskup Satriny Konstantyn Wielki
1408 – odrodzenie Kościoła Powszechnego w Satrinie – odbudowa Katedry – Konstantyn kardynałem
1430 – ogłoszenie Patriarchatu w Satrinie
1440-1445 – rozbudowa portu – największy na Morzu Dreamlandzkim oraz budowa Twierdzy Portowej i latarni morskiej
1453 – Konstantyn Wielki otrzymuje tytuł Patriarchy Morburga i Wszech Morlandu i koronuje się na króla
1456 – Konstantyn Wielki na łożu śmierci naznacza na następcę swojego bratanka - Wilhelma Potężnego i koronuje go na króla państwa Satrińskiego
1465 – Król Wilhelm buduje flotę wojenną
1478 – powstaje w Satrinie największa w Morlandzie ludwisarnia, a rok później rozpoczyna pierwsze odlewy bombard i prace nad bronią palną
1480 – Wilhelm Potężny powołuje Królewską Szkołę Wojenną (istnieje do 1698), w której kształci się artylerzystów i muszkieterów oraz oficerów; do najwybitniejszych jej absolwentów i wielkich strategów należy Oscar von Gwynbleidd
1490 – powstanie nowoczesnej konnicy
1504 – w wojnie północnej ginie podstarzały król Wilhelm, na tron wstępuje jego syn – Emanuel
1505 – koronacja Emanuela Pięknego
1509 – powstaje w Satrinie Galeria Królewska
1518 – budowa zwierzyńca
1520-1533 – budowa zamku królewskiego
1556 – obchody 800-lecia przyjęcia chrztu
1560 – umiera bezdzietnie król Emanuel Piękny
1560-1584 – rządy „fałszywych królewiąt” – Enriqe Czuły, Stefan Zazdrosny, Emil Bezwstydny
1584 – bunt miejski – egzekucja „królewiąt”
1585 – wybór na tron wnuczki siostry Wilhelma Potężnego Kamili Bezpłodnej
1587 – ślub księżnej Kamili z Andrzejem VIII Słabym (um. w 1590)
1590 – ślub Kamili z marszałkiem wielkim Satriny Włodimirem
1600 – epidemia dżumy – umiera 1/3 mieszkańców księstwa satrińskiego (w tym Włodimir)
1605 – pożar Twierdzy Portowej
1615 – budowa lazaretu
1625 – umiera Kamila Bezpłodna
1625-1633 – okres t.zw. „małego zamętu satrińskiego”
1633-1681 – rząd sprawuje Rada Inkwizycyjna
1682-1696 – wojna domowa Włodimira Włodimirowicza Uzurpatora z miecznikiem satrińskim Juanem de la Frezeque
1697 – wybór Juanem de la Frezeque na księcia satrińskiego przez ogół mieszkańców
1698 – najazd korsarzy, spalenie Satriny i rozebranie murów i domów na renowację spalonej w 1605 roku Twierdzy Portowej
1698-1756 – okupacja Twierdzy Portowej

Era nowego miasta Satriny
1756 – 21 lipiec – założenie miasta przez Juana Alfreda de la Satrina
1757 – budowa Pałacu Książęcego (dzisiejszy Pałac Burmistrza)
1758 – budowa kościoła i gmachu Kolegium
1759 – budowa Hali Targowej
1799 – zarządcą miasta zostaje Pierre Jacobe de la Satrina
1805 – zarząd nad miastem przejmuje Antonio Michael de la Satrina
1816 – kościół w Satrinie podniesiony do rangi Katedry.
1818 – fundacja Bazyliki przez Kardynała Pierra Jacoba de la Satrina
1822-1825 – rozbudowa portu
1827 – budowa Pałacu Letniego (dzisiejsze Muzeum)
1829 – rektorem Kolegium zostaje Fabian Wincente de la Satrina
1833 – założenie Biblioteki w Kolegium
1844 – odnowienie latarni morskiej z XVw.
1856 – biskupem Satriny zostaje Paul Juan de la Satrina
1856 – fundacja soboru przez biskupa
1861 – 29 grudzień – pożar Bibioteki Fabianowskiej w Kolegium
1862 – 30 styczeń – przekształcenie Kolegium w Kolegium Novum
1863 – zarządca miasta zostaje Wincente Sebastiano de la Satrina
1864 – założenie Izby Kupieckiej
1867 – budowa mola miejskiego
1868 – założenie Parku Miejskiego
1870 – budowa hotelu „Grand”
1888 – 20 sierpień – nadanie „Umowy miejskiej” przez Wincentego Sebastiano de la Satrina
1898 – 16 kwiecień – ustanowienie nowych praw miejskich i powołanie urzędu burmistrza
1898 – 18 kwiecień – mianowanie pierwszego burmistrza Satriny – Pierra von Panea
1899 – budowa Urzędu Miasta
1899 – zarządcą miasta zostaje komandor Wilhelm Emanuel de Satrina
1899 – 21 lipca – powołanie Banku Kupieckiego
1899 – 20 grudzień – powołanie przez Wilhelma Emanuela Floty Wojennej i Armii Satrińskiej
1899 – 21 grudnia – odsłonięcie pomnika założyciela miasta w setną rocznicę śmierci
1900 – nadanie planu rozbudowy miasta i rozpoczęcie prac; powstaje Nowe Miasto
1901 – blokada portu (do 1905) – konflikt Wilhelma Emanuela z namiestnikiem
1904 – 15 wrzesień – oddanie dworca kolejowego i linii kolejowej
1905 – 31 sierpień – Armia pacyfikuje manifestację robotników i żołnierzy – 37 osób rannych
1905 – 1 wrzesień – przeniesienie stolicy Patriarchy Morburga i Wszech Morlandu do Satriny
1905 – 3 wrzesień – likwidacja floty i redukcja armii – powstaje Straż Miejska
1908 – ukończenie dworca kolejowego Satrina Port (zlikwidowany w roku 2007)
1909 – oddana linia kolei miejskiej
1910 – umiera Patriarcha Paul Juan de la Satrina; Wilhelm Emanuel emigruje.
1946 – umiera burmistrz Satriny Pierre von Panea; zarząd nad miastem obejmuje Narodowa Rada Miasta.
1947 – rozebranie ruin niedokończonego Pałacu Patriarchalnego
1949 – NRM nacjonalizuje majątek książęcy de la Satrina
1950 – likwidacja Kolegium Novum – powstaje Zawodowy Uniwersytet Robotniczy
1951 – budowa Gmachu Bezpieczeństwa i Archiwum – spalony w 1998 roku wraz z dokumentacją.
2006 – epidemia w mieście
2006 –  lipiec – burmistrzem miasta z nominacji namiestnika zostaje Paul von Panevnick
2006 
wiceburmistrzem miasta zostaje Robert van Buuren
2007 – burmistrzem zostaje Gabriel Grandin
2008 – burmistrzem zostaje Cyric van den Sune-Buuren
2009 – maj – zarząd na miastem sprawuje Pierwszy Palatyn Satriny Paul von Panevnick
2009 – 26 maj – oddanie do użytku nowych stron miejskich Satriny w 110 rocznicę powstania Urzędu Miasta

   Królewsko-książęce Dynastie Satrińskie

Dynastia Starosatrińska:
Warwan Wędrowny (ok.210 – ok.255)
...
Barban I (688 – 735)
Barban II (735 – 766)
Barban III (766 – 785)

Okres t.zw. „wielkiego zamętu Satrińskiego” 785 – 961 

Dynastia Orlańska:
Wojwit I Orlański (961 – 993)
Chrobrosław (993 – 1039)
Wojwit II Hardy (1039 – 1083)
Jaromir Mądry (1083 – 1138)
Wojwit III Stary (1138 – 1194)
Sławoj Krwawy (1194 – 1225, zm. 1229)

Dynastia Gedańska:
Konrad Henrykowicz (1225 – 1249)
Henryk Wysoki (1249 – 1300)

Dynastia Orlańska:
Zyta Wojwitówna (1300-1306)

Dynastia Waremów:
+ Bogusław Waremski (1301 – 1337)
Zbigniew Bogusławowicz (1337 – 1380)
Andrzej Krzywowierca (1380 – 1405)
Zbigniew II Przeklęty (1405 – 1406)

Dynastia Królewska Konstantynów:
kardynał Konstantyn Wielki (1407 – 1456) Król od 1453
Wilhelm Potężny (1456 – 1504) 
Emanuel Piękny (1504 – 1560) Król od 1505

/Rządy „fałszywych królewiąt” 1560 - 1584 – Enriqe Czuły, Stefan Zazdrosny, Emil Bezwstydny/

Dynastia Książęca Konstantynów:
Kamila Bezpłodna (1585 – 1625)
+ Andrzej VIII Słaby - Warem (1587 – 1590)
+ Włodimir (1590 - 1600)

Okres t.zw. „małego zamętu satrińskiego” 1625 - 1633

Rada Inkwizycyjna 1633 – 1681 

/Wojna domowa Włodimira Włodimirowicza Uzurpatora z miecznikiem satrińskim Juanem de la Frezeque 1682 - 1696/

Dynastia Frezequelska:
Juan de la Frezeque (1697 - 1698)

/Okupacja Korsarzy 1698 - 1756/

Dynastia Nowosatrińska:
Juana Alfreda de la Satrina (1756 – 1799)
kardynał Pierre Jacobe de la Satrina (1799 – 1805, zm. 1856)
Antonio Michael de la Satrina (1805 – 1863)
Wincente Sebastiano de la Satrina (1863 – 1899)
Wilhelm Emanuel de Satrina (1899 – 1910, zm. 1966)

   Burmistrzowie Satriny:


Pierre von Panea (1898 – 1946)
Narodowa Rada Miasta (1946 – 1998)

Paul von Panevnick (2006 – 2007)
Gabriel Grandin (2007)

Cyric van den Sune-Buuren (2007 – 2008)
Paul von Panevnick (2009) Pierwszy Palatyn Satriny.
© 2009 Urząd Miasta Satrina