. 
Instytut Morski       Satrina       Morland      Dreamland
NIFI: A14616 
 menu
Strona główna
Fauna i flora
Tradycje morskie
Twierdza portowa
Życie komandora
Szanty
 linki
Węzły żeglarskie
ŻagielInstytut Morski powstał 25 lutego 2007 roku jako miejska instytucja dokumentująca historię satrińskiej tradycji morskich, ukazująca piękno fauny i flory Oceanu Dreamlandzkiego oraz propagująca żeglarstwo w całym Morlandzie.

Adres: ul. Nadbrzeżna 1, Satrina


Zapraszamy codziennie!


© 2009 Instytut Morski