banner
SATRIŃSKIE CENTRUM KULTURY, NAUKI I SPORTU
  miasto
strona główna
historia miasta
plan miasta
spis mieszkańców
spis działek
MKNiS
MSWiA
Urząd Miasta Satrina
  kultura
Biblioteka Fabianowska
Instytut Morski
Kolegium
Muzeum Miejskie
RGM
SCKNiS
  turystyka
zabytki
camp "Perła"
hotel "Grand"
szynk "U Alojza"
sport

   

   SCKNiS

Satrińskie Centrum Kultury, Nauki i Sportu powstało w 2006 roku jako instytucja skupiające wszystkie miejskie ośrodki kultury, nauki i sportu, a także nadzorująca i koordynujące ich działalność.

SCKNiS współorganizowała i wspomagała takie wydarzenia o znaczeniu ogólnomorlandzkim jak: konkurs "Barwy 2007", Mistrzostwa Dreamlandu w Kombinacji Morlandzkiej, konkurs "Pióro" i audycję Radia Echa Dreamlandu "Muzyka z Satriny".

Na Scenie Kameralnej mieszczącej się w nowoczesnym budynku SCKNiS odbywają się uroczystości miejskie oraz ważne wydarzenia artystyczne.


   

  Adres: ul. Staromiejska 1, Satrina.


Scena Kameralna

.
© 2009 Urząd Miasta Satrina