banner
ZABYTKI
Twierdza portowa

zbudowana w latach 1440-1445. W 1605 roku pożar niszczy twierdzę. Odbudowana w 1698 roku przez korsarzy okupujących miasto i twierdzę (1698-1756).
Katedra

Pierwotny kościół p.w. św. Neponusa zbudowany w 1378 , zniszczony przez księcia Andrzeja Krzywowiercę w 1383 roku. Ponownie wzniesiony w 1408 roku. Spalony w końcu XVII wieku. Obecny budynek pochodzi z połowy XVIII wieku.
W 1816 kościół w Satrinie został podniesiony do rangi Katedry.
W latach 1905-1910 Katedra w Satrinie stała się główną świątynią Patriarchy Morburga i Wszech Morlandu Paula Juana de la Satrina.
Bazylika

Powstała w 1818 roku z fundacji Kardynała Pierra Jacoba de la Satrina.
Sobór

Zbudowany w 1856 roku z fundacji ówczesnego biskupa Satriny Paula Juana de la Satrina.
Kolegium

Budynek Kolegium pochodzi z końca XVIII wieku, kiedy fundowano Kolegium. W 1862 odnowione po pożarze – Kolegium Novum.
Kolegium uważa się za spadkobiercę szkoły rycerskiej z końca XI, poszerzona na początku XII wieku o dział żeglarski i rzemiosł różnych (mieszczącej się w budynkach twierdzy) oraz Królewskiej Szkoły Wojennej (1480-1698) spalonej przez Korsarzy.
Rezydencja Burmistrza Satriny

Rezydencja Burmistrza mieści się w Pałacu Książęcym z 1757 roku.
Muzeum Miejskie

Muzeum Miejskie mieści się w budynku Pałacu Letniego z 1827 roku.
Urząd Miasta

Budynek z 1899 roku. Urząd Miasta powstał dwa lata po nadaniu Satrinie „Umowy miejskiej” przez zarządcę Wincentego Sebastiano de la Satrina (20.08.1888) i rok po ustanowieniu nowych praw miejskich i powołaniu urzędu burmistrza (16.04.1898) imianowaniu pierwszego burmistrza Satriny – Pierra von Panea (18.04.1898).
Dworzec Kolejowy

Budynek dworca został oddany wraz z linią kolejową 15 września 1904 roku.
Hala Targowa i Plac Targowy

Hala Targowa z 1759 roku, w której mieściła się Izba Kupiecka (od 1864) i Bank Kupiecki (od 1899). Dawne miejsce handlu solą, bursztynem i złotem.
Ryby, mięso, warzywa i owoce sprzedawano na Placu Targowym.
Hotel

Hotel “Grand” zbudowany w 1870 roku.
Latarnia

Latarnia morska zbudowana w latach 1440-1445. Przebudowana w 1844 roku. 
Największy pomnik

Pomnik Juana Alfreda de la Satrina odsłonięty został 21 grudnia 1899 roku w setną rocznicę śmierci odnowiciela miasta.

Zapraszamy do Satriny!
.
© 2009 Urząd Miasta Satrina