W�adze Kultura Historia Ordery
Morburg

Satrina
Cintra

wie� Kakuty

Ordery

Wielki Order Gwiazdy Feniksa

Najwysze odznaczenie nadawane przez Ksicia za wybitne zasugi na rzecz Ksistwa Morlandu, jak równie za nadzwyczajne mstwo, honor i odwag. Order nadawany nie czciej ni raz w roku kalendarzowym wycznie obywatelom Morlandu lub byym obywatelom, noszcym w chwili nadawania co najmniej tytu diuka.

Wielki Order Ksistwa Morlandu

Wysokie odznaczenie nadawane przez Ksicia za wyjtkowe zasugi na rzecz Ksistwa Morlandu. Order nadawany nie czciej ni trzy razy w roku kalendarzowym obywatelom Morlandu, byym obywatelom, a take obywatelom Królestwa Dreamlandu, noszcym w chwili nadawania co najmniej tytu markiza.

Odznaczeni Wielkim Orderem Ksistwa Morlandu zostali:
Jego Królewska Mo Robert I (30 maja 2010 r.).

Biay Krzy Zasugi Ksistwa Morlandu

Wysokie odznaczenie nadawane przez Ksicia za szczególne zasugi na rzecz Ksistwa Morlandu, lokalnych spoecznoci i inicjatyw, lub wzmacniania wspópracy w ramach Federacji Dreamlandzkiej. Odznaczenie nadawane nie czciej ni pi razy w roku kalendarzowym obywatelom Morlandu, Dreamlandu lub innego pastwa wirtualnego, noszcym w chwili nadawania co najmniej tytu hrabiego (lub równoznaczny).

Odznaczeni Biaym Krzyem Zasugi Ksistwa Morlandu zostali:
Jego Królewska Wysoko Artur Piotr (30 maja 2010 r.);
Jego Ksica Mo Martin van Buuren (obecnie de Joustin) (30 maja 2010 r.).

Szabla Kasztelaska

Zaszczytne odznaczenie nadawane przez Ksicia za szczególnie aktywn prac na rzecz Ksistwa Morlandu. Szabla Kasztelaska wrczana jest nie czciej ni pi razy w roku kalendarzowym kasztelanom, a take burmistrzom, palatynom, senatorom, posom lub kongresmenom, zamieszkaym w Morlandzie, noszcym w chwili nadania co najmniej tytu barona.

Medal Wschodu i Zachodu Soca

Zaszczytne odznaczenie nadawane przez Ksicia za prac na rzecz Ksistwa Morlandu. Medal nadawany jest nie czciej ni pi razy w roku kalendarzowym obywatelom Morlandu, noszcym w chwili nadania co najmniej tytu szlachecki. Jedyne odznaczenie, które mona otrzyma dwukrotnie.

Wyrónieni Medalem Wschodu i Zachodu Soca zostali:
Marion hrabina Cirilla (30 maja 2010 r.);
Janne wicehrabia van der Fisher (30 maja 2010 r.);
Etherard wicehrabia de Godwin (30 maja 2010 r.);
Pawe hrabia von Gratz (30 maja 2010 r.).

Copyright © 2012 Morland | J.Kalicki