W�adze Kultura Historia Ordery
Morburg

Satrina
Cintra

wie� Kakuty

Rys Historyczny

Uksztatowanie pastwowoci Morlandu datujemy na rok 842. Wtedy to bowiem Morland przyj chrzest z rk wczesnego cesarza ssiedniego Dreamlandu - Urlycha Wielkiego zwanego Maym. Ju w roku 860 prowincja przyjmuje narzucony przez koci ukad administracyjny - stolic zostaje siedziba arcybiskupstwa - Morburg. Wczesne redniowiecze to dla Morlandu okres stojcy pod znakiem cigych napadw ze strony Gedaczykw. Szczeglnie ucierpiay pnocne rubiee Temerii. Dopiero co uksztatowane pastwo z trudem i zmiennymi efektami borykao si z nieustannymi najazdami barbarzycw. Prowadzone tam ponad 300 lat dziaania wojenne jeszcze przez dugie lata odbija si bd na yciu i gospodarce tej czci prowincji.

W 1190 roku przedwczenie umiera Kazimierz III Morlandczyk, nie pozostawiajc potomstwa. 5 lat pniej nastpuje najwiksza pomyka redniowiecznego Morlandu - poszczeglni ksita nie mogc doj do porozumienia wybieraj na wadc Leszka II. Ten znany ze swej nienawici do Gedaczykw rozptuje wielk wojn, ktra toczy si bdzie przez nastpne 30 lat. le dowodzona armia Morlandu, na skutek niewybaczalnych bdw Leszka II ju rok pniej zostaje rozgromiona pod Gedani. Od tego czasu wojna zyskuje charakter pozycyjnej wojny na wykoczenie. W 1222 r. podstarzay i najprawdopodobniej umysowo chory Leszek II za namow dowdcw decyduje si na frontalny atak. Jego wojska znw zostaj rozgromione, tym razem pod Novigradem. Nastpne miesice to ju tylko szybki marsz triumfujcych wojsk Blacklock w kierunku stolicy Morlandu. Ostatni bitw tej wojny jest bitwa pod Morburgiem zakoczona totaln klsk. Wojska Morlandu zostaj ostatecznie pokonane za Leszek II pojmany. Morburg zostaje doszcztnie zniszczony, za duma wszystkich Morlandczykw - wielka katedra z IX w, obrcona zostaje w ruin. W obliczu totalnego upokorzenia Leszek II decyduje si na zawarcie bezwarunkowej kapitulacji zakoczonej Pokojem Morburskim, w ktrym Morland zrzeka si swych praw do Redanii za Leszek II zostaje lennikiem Henryka Dominatora.

Sytuacja polityczna pogarsza jeszcze po zawarciu w 1280 roku Unii Blacklock z Vesymirem, panem Rivii. Morland egna si ze sw dominujc pozycj we wschodniej czci morza dreamlandzkiego na nastpne 100 lat.

Rzadko wymienianym w podrcznikach historii bojem pod Mariborem koczy si w 1505 IV Wojna Pnocna. Nowoczesna jak na owe czasy armia Morlandu w cigu zaledwie 3 miesicy rozoya na opatki wczesn potg jak byy wojska Blacklock. Niestety, zagroony najazdem ze strony Weblandu najsynniejszy genera Morlandu tamtych czasw, Oscar von Gwynbleidd, zmuszony by zaprzesta dziaa wojennych na pnocy kraju i szybko powrci z armi na tereny krlestwa.

Nastepni wadcy Morlandu rzadko decydowali si ju na krwawe rozstrzyganie sporw. Morland sta si dziki temu krajem spokojnym i dobrze prosperujcym. Jedynym wyjtkiem bya interwencja w targanym wewntrznymi konfliktami Blacklock w 1901 r . kiedy to tamtejsze strajki wywoane przez dziaacza Komunistycznej Midzynarodwki - Krzysztofa Kefasa zostay krwawo stumione przez Damiana Krwawego stojcego na czele wojsk Ukadu Morburskiego.

Dzisiejszy Morland to kraina spokojna. Mimo cigego rozwoju nowych technologii i postpujcej industrializacji udao si zachowa naturalny charakter krainy. Wielka puszcza zajmujca spore obszary prowincji napawa dum nie tylko mieszkacw Efrytii, ale take caego Krlestwa Dreamlandu. Dobrze prosperujca gospodarka i urzdy administracji zapewniaj dostatni byt mieszkacom Morlandu za silna armia daje poczucie stabilizacji i bezpieczestwa.

Copyright © 2012 Morland | J.Kalicki