W�adze Kultura Historia Ordery
Morburg

Satrina
Cintra

wie� Kakuty

Wadze

Ksi Morlandu

Jego Ksica Mo
Paul markiz von Panevnick

z woli JKM Namiestnik Koronny, Ksi Morlandu, Pan w Efrytii, Temerii, Kastorii i Polluksy, zwierzchnik Morburga i zarzdca woci krlewskich.

Copyright © 2012 Morland | J.Kalicki